LNG Installatie

duurzame oplossingen met aardgas

Wordt gas de brandstof van de toekomst voor de scheepvaart? Voorlopig waarschijnlijk niet, maar naast diesel is aardgas een mooie brandstof die milieuvriendelijk kan worden toegepast aan boord van schepen. Aardgas is in grotere hoeveelheden aanwezig dan aardolie, is daardoor goedkoper en heeft minder uitstoot van fijnstoffen.

Na 2020 moeten nieuwe motoren in de binnenvaart voldoen aan zeer strenge regels aangaande de uitlaatgassenemissies en dieselmotoren zullen dan zeker moeten worden uitgerust met filters en katalysatoren in hun uitlaatgassen systemen. Deze nageschakelde technieken nemen veel ruimte in beslag, en zijn kostbaar voor aanschaf en in onderhoud zoals het wisselen van filters en toevoeging van uitlaatgassen reinigende stoffen zoals Ureum (ammoniak). Motoren die op aardgas draaien in de binnenvaart zullen naar de huidige (medio 2016) stand van de techniek alleen moeten worden uitgerust met een extra roetfilter om de laatste vaste deeltjes van de in de motor verbrande smeerolie op te vangen.

Kooiman Marine Group heeft de afgelopen jaren actief geïnvesteerd in kennis op het gebied van aardgas. Kooiman Marine Group heeft een LNG aangedreven duwboot ontwikkeld. Voor de duwboot zijn alle toestemmingen verkregen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCNR) te Straatsburg, de ADN veiligheids commissie uit Genève en het klassebureau Lloyds Register. Voor het project Eiger Nordwand heeft Kooiman Marine Group het leidingwerk verzorgd.

Kooiman Marine Group heeft succesvol deelgenomen in een internationaal consortium gesubsidieerd door de Europese commissie, het LNG Masterplan, en heeft een deelname verworven in een Europese subsidie, het project “LNG Breakthrough voor de binnenvaart”. Door deze projecten heeft Kooiman Marine Group een grote hoeveelheid kennis verkregen over gasinstallatie aan boord van schepen. Samen met de keurende instanties is gewerkt aan de totstandkoming van de huidige nieuwe regelgeving. Kooiman Marine Group is goed in staat om samen met de klanten te kijken naar mogelijkheden voor aan boord van de schepen (duwboten, binnenvaartschepen, werkvaartuigen, baggerschepen of zeeschepen).

Kooiman Marine Group heeft duurzame oplossingen voor LNG systemen (vloeibaar aardgas), voor CNG systemen (aardgas onder druk) en voor Duel Fuel uitvoeringen (combinatie motoren op gas en diesel). Daarnaast zijn hybride installaties ontworpen en gemaakt, zoals combinaties met dieselmotoren elektromotoren en accu’s. Diverse ontwerpen van schepen met aardgas aandrijving zijn dan ook voorhanden.