SCR Installaties

de stilligtijd voor het inbouwen tot een minimum beperkt

De eisen aan uitstoot van rookgassen worden steeds strenger. Steeds meer schippers bereiden zich hierop voor en laten hun schip uitrusten met selectieve katalytische reductie (SCR). Een uitlaatgasnabehandeling systeem vermindert de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en gaat schadelijke emissies tegen. Selectieve katalytische reductie verwijdert stikstofoxiden (NOx) uit het uitlaatsysteem. Daarom mag het NOx-gehalte dat de motor produceert iets hoger zijn dan bij een uitlaatsysteem zonder nabehandeling van uitlaatgassen. Dat heeft een betere verbranding en dus een hoger rendement tot gevolg.

Kooiman Marine Group voorziet hoofdmotoren van deze SCR-katalysatoren. Met behulp van 3-D scanapparatuur wordt de beschikbare ruimte vooraf gemeten en de benodigde materialen zoals piping prefab op maat gemaakt. De stilligtijd voor het inbouwen wordt tot een minimum beperkt. Desgewenst kan ook op locatie (delen) ingebouwd worden.

VOORDELEN SCR INSTALLATIES

  • NOx reductie
  • Brandstof besparing
  • Subsidie mogelijkheden
  • Duurzaam
  • Weinig onderhoud
  • Korting op havengeld Rotterdam