Werkschepen

multi functioneel inzetbaar

De werkschepen die Kooiman Marine Group heeft ontworpen, ontwikkeld en gebouwd bevinden zich in de top van dit specifieke marktsegment. De schepen zijn volledig klantspecifiek ontwikkeld en voldoen aan de hoogste klasse eisen. Met de oplevering van werkschepen van Kooiman Marine Group is een nieuwe standaard in de markt gezet. Zo is de Zwerver II voorzien van DP2, walk to work faciliteiten en een active heave compensated crane.

Video's

Kooiman Marine Group refit van de Zwerver 1 - time lapse impressie

Time lapse impressie van de totale refit van het werkschip de Zwerver 1. Deze ombouw heeft plaatsgevonden bij Scheepswerf Gebr. Kooiman te Zwijndrecht en op de dwarshelling bij Scheepswerf Kooiman Hoebee te Dordrecht. Time lapse impression of the total refit of the working vessel De Zwerver 1. This conversion took place at Shipyard Gebr. Kooiman in Zwijndrecht and on the cross slope at Shipyard Kooiman Hoebee in Dordrecht.

Kooiman Marine Group: refit van de Zwerver 1

In juni 2020 heeft Kooiman Marine Group in opdracht van Van Stee Offshore de refit van een Multi Purpose DP-2 Support Vessel voltooid; de Zwerver I. Een uniek project waarbij twee familiebedrijven de krachten bundelden om in 10 maanden tijd een schip om te bouwen dat als nieuw aanvoelt. In June 2020, Kooiman Marine Group completed the refit of a multi Purpose DP-2 Support Vessel on behalf of Van Stee Offshore; de Zwerver I. A unique project in which two family businesses joined forces to convert a ship that feels like a brand new one in just over 10 months.