Ombouw of verlengen van schepen

Een interessant alternatief

Het ombouwen of verlengen van schepen is een interessant alternatief voor nieuwbouw. Zeker nu nieuwbouw door hoge materiaalprijzen een kostbare investering is.

Zo kunnen oudere schepen bijvoorbeeld worden vernieuwd of ingericht naar nieuwe technische en functionele eisen. In dit artikel laten we aan de hand van enkele van onze projecten diverse mogelijkheden zien.

Van drogeladingschip naar hopperzuiger

De Scald en de DC Eems, zijn twee zeegaande drogeladingschepen welke tot Trailing Suction Hopper Dredger zijn omgebouwd en daarmee een compleet nieuwe functie hebben gekregen.

DC Eems/DC Brugge

De DC Eems vaart na de ombouw onder de naam DC Brugge en opereert als hopperzuiger. Het schip is circa 90 m x 15 m en heeft na de verbouwing een hopper inhoud van 2.450 m3. Het schip wordt ingezet binnen de granulaten-baggervloot van Group De Cloedt. Met het in de vaart nemen van de DC Brugge speelde Group de Cloedt destijds in op de stijgende vraag naar zand uit zee en verstevigde hiermee hun positie in de regio. 

Futura Carrier/De Scald

In 2017 is De Scald, hiervoor de ex Futura Carrier, 80 m x 14,10 m, voorzien van zij-beun secties en heeft sinds de ombouw een hopperinhoud van ruim 1800 m3. Naast de voorzieningen voor het baggeren, zoals sleepzuigbuis, drainagesysteem, jetwatersysteem, bodemdeuren, etc., is het schip ook voorzien van een geheel nieuw stuurhuis. 

Verlenging van binnenvaartschepen

Door een mix van sociaal economische factoren kiezen steeds meer beunschepen ervoor om de huidige opslagcapaciteit te vergroten. Deze mogelijkheid krijgen steeds meer schepen ook geboden doordat op meer vaarwateren een grotere capaciteit wordt toegestaan. 'De Noordendiep' en MTS Nathalie zijn beiden verlengde binnenvaart schepen.

Beunschip Noordendiep

De Noordendiep is een goed voorbeeld van de verlenging van een beunschip. In principe voldeed dit schip aan alle eisen, behalve dat er te weinig zand in ging. Daarmee werd deze voor de exploitatie eigenlijk te duur en werd besloten om het schip met 15 meter te verlengen, wat uiteindelijk in een tijdsbestek van 3 weken is gerealiseerd. 

MTS Nathalie

Het m.t.s. Nathalie is in oktober 2019 ingrijpend, maar efficiënt verbouwd. De tankschotten, leidingstraat en manifold zijn in één geheel uit het schip gehaald. Na het dubbelwandig maken en verlengen van het schip met 22 meter zijn de tankschotten (en toebehoren) weer teruggeplaatst.

Modernisering en verlenging sleephopperzuiger Swalinge

In het voorjaar 2022 is de sleephopperzuiger Swalinge met ruim 37 meter verlengd en gemoderniseerd (zie afbeelding bovenaan het artikel). Hierdoor is de laadcapaciteit met 1200 m3 vergroot tot ca. 3000 M3. Daarnaast zijn onder andere spudpalen en een compleet nieuwe hydraulisch verstelbare zeefinstallatie geïnstalleerd. Door de ombouw is de sleephopperzuiger breder inzetbaar.

Ombouw tot volwaardig werkschip De Zwerver 1

De Zwerver 1, voormalige Anna-B, is in 2020 in krap 10 maanden tijd omgebouwd tot een volwaardig multifunctioneel werkschip welke installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten aan onder andere offshore wind installaties en baggerwerkzaamheden kan ondersteunen. Hiervoor was de Zwerver 1 ook al een werkschip, maar werd het voor andere doeleinden ingezet.

Doordat de geringe diepgang van het schip is behouden, maakt het haar erg geschikt voor werkzaamheden dicht onder de kust voor bijvoorbeeld aanlandingen van elektrische kabels, komende van offshore wind installaties.

Kooiman Marine Group

Kooiman Marine Group heeft een jaren­lange ervaring in scheepsnieuwbouw en -reparatie, -ombouw en retrofitten. Een ombouw heeft veel kenmerken in zich van nieuwbouw. Tegelijkertijd brengt het alle problematiek met zich mee van aanpassin­gen in een bestaande situatie. Juist de combinatie van scheepsnieuwbouw en -reparatie levert het instrumentarium wat nodig is voor dergelijke omvangrijke ombouwen en zorgt ervoor dat Kooiman Marine Group dit soort projecten met succes kan uitvoeren.

Gepubliceert op: 13 apr 2023

Categorie: Activiteiten

Terug naar overzicht

Alle berichten Achievements Activiteiten Corporate Evenementen Producten