Sectoren

klantspecifiek ontwerpen en bouwen per sector

Kooiman Marine Group heeft met haar meerdere vestigingen een lange historie in de verschillende facetten en sectoren van de scheepsbouw. Deze grote staat van dienst heeft binnen de groep veel ervaring opgeleverd. Deze dragen bij aan de technische en innovatieve ontwikkelingen die er in de bouw worden toegepast. Om de klant zo goed mogelijk te blijven bedienen wordt er pro-actief gestuurd in oplossingen en goed gekeken wat de trends in de sector zijn.

BINNENVAART

ontwikkelen en bouwen van binnenvaartschepen bij Kooiman Marine Group
Nederland beschikt over ruim 5.000 km bevaarbare waterwegen. De Nederlandse binnenvaartvloot bestaat uit meer dan 7.000 binnenvaartschepen en is daarmee de modernste vloot ter wereld en verreweg de grootste in Europa.

Nederland is in de branche dan ook toonaangevend in Europa. Zo vaart op de Rijn meer dan de helft van de schepen onder Nederlandse vlag. Kenmerkend voor de sector is het grote aantal kleine (familie)ondernemingen. Daarnaast zijn grotere rederijen actief.

Kooiman Marine Group beschikt over grote moderne faciliteiten om de binnenvaart optimaal te bedienen. Kooiman Marine Group is een onafhankelijke groep multi-disciplinaire scheepsbouwers met groot oplossend vermogen, technisch vakmanschap en oog voor kwaliteit. Voor de binnenvaart is Kooiman Marine Group een uitstekende partner die snelle, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening biedt, ingericht om de complexe klantspecifieke vraag van innovatieve maatwerkoplossingen te voorzien.

TREND BINNENVAART

De sector moet de komende jaren rekening houden met een verdere verscherping van milieuregelgeving, onder andere op het gebied van CO2 uitstoot. Alternatieve brandstoffen zoals LNG zijn sterk in opkomst. Een vergroening van de vloot is dan ook een trend om rekening mee te houden. Kooiman Marine Group heeft inmiddels brede ervaring op het gebied van hybride installaties, liquefied natural gas (LNG) systemen, selectieve katalytische reductie (SCR) systemen en life-cycle management.

DUWVAART

Kooiman Marine Group heeft een grote staat van dienst opgebouwd in de duwvaart. Kooiman Marine Group beschikt over meerdere ontwerpen van duwboten welke zijn geschikt voor West-Europese en Zuid-Amerikaanse wateren. Voor één ontwerp op basis van LNG voortstuwing zijn alle goedkeuringen van ADN, CCNR en Lloyds Register verkregen. Daarnaast heeft Kooiman Marine Group meerdere innovaties ontwikkeld op het gebied van vormgeving van de romp, intrekbare flanking roeren, schroefasafdichtingen en twin speed koppellieren ontwikkeld.

Kooiman Marine Group heeft een viertal schepen gebouwd voor duwvaart op de Rijn. Naast nieuwbouw hebben ze een uitgebreid track record van om- en verbouw van duwboten. Zo zijn een aantal schepen gerenoveerd om de levensduur te verlengen. Een aantal schepen zijn onder klasse gebracht voor Zuid Amerika. Deze schepen zijn speciaal voorzien van extra bunkercapaciteit en verbreed om de diepgang te beperken.
Kooiman Marine Group is tevens leverancier van duwvaart componenten zoals anker- en koppellieren, bolders en roeren.

TREND DUWVAART

Duwboten verbruiken veel brandstof, met name bij het varen stroomopwaarts. Duwboten veroorzaken daarom relatief veel uitstoot van fijnstoffen. Door strengere regelgeving omtrent de uitstoot van fijnstoffen zal deze sector op termijn over moeten schakelen naar andere energiebronnen, zoals LNG. Kooiman Marine Group heeft vooruitlopend hierop een ontwerp van een LNG aangedreven duwboot ontwikkeld.

BAGGER

Baggerschepen vormen een belangrijke sector voor de Kooiman Marine Group. Kooiman Marine Group heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen en bouwen van baggerschepen en andere werkschepen. In de afgelopen jaren zijn split hopper barges, baggerponton en een sleephopperzuigers ontworpen, gebouwd en omgebouwd.

VOOR DE BAGGER SECTOR LEVERT KOOIMAN MARINE GROUP ONDER MEER:

 • Scheepsontwerpen: sleephopperzuigers al dan niet droog los installaties, bagger pontons, splijtbakken
 • Nieuwbouwschepen
 • Conversies
 • Droog-los installaties
 • Reparatie- en onderhoud van baggerschepen, pontons, splijtbakken
 • Reparatie- en onderhoud aan bagger equipment

TREND BAGGER

Door de internationalisatie worden de casco’s van complexe schepen in lage lonen landen gebouwd om deze vervolgens in Nederland te laten afbouwen met alle technische en innovatieve componenten. Een nieuwe ontwikkeling is hierin om bestaande schepen, die hun eigenlijke functie niet meer rendabel uitvoeren, om te bouwen naar andere functionaliteiten, waaronder bagger en zandwinning. Kooiman Marine Group is hier momenteel met een ombouw project in ontwikkeling.

OFFSHORE - WIND

Kooiman Marine Group heeft diverse ontwerpen van offshore supply en andere werkschepen in het segment Offshore - Wind gerealiseerd. Voor deze groeimarkt zijn onder andere de volgende projecten opgeleverd:

 • Zwerver I
 • Zwerver II
 • Zwerver III

Kooiman Marine Group ontwerpt en bouwt (zeegaande) pontons in diverse afmetingen. Daarnaast levert Kooiman Marine Group speciale verblijf containers die aan dek geplaatst kunnen worden en zijn voorzien van slaapverblijven om tijdelijk meer bemanning in onder te brengen.

TREND OFFSHORE – WIND

Een opvallende trend is de toenemende vervlechting van de offshore met de andere maritieme sectoren. Dan gaat het vooral om de waterbouw, de zeevaart, de scheepsbouw, de maritieme toeleveranciers en de maritieme dienstverlening. Een belangrijke sturende ontwikkeling vormen de offshore renewables, met name windenergie, en de ontwikkeling van diensten rondom het plaatsen en onderhouden van windturbines op zee. Meegaand in deze trend heeft Kooiman Marine Group diverse offshore gerelateerde werkschepen ontwikkeld en blijft hierin voor zijn klanten innoveren.

ZEEVAART

De zeevaart is een belangrijke sector voor Kooiman Marine Group en dit uit zich in de ontwikkeling van diverse zeewaardige werkschepen, vrachtschepen en sleepboten. Daarnaast is de infrastructuur van de drie werven ingericht om deze sector voor de reparatie en het onderhoud goed te kunnen bedienen.

TREND ZEEVAART

De zeevaart moet rekening gaan houden met een verdere verscherping van milieuregelgeving, onder andere op het gebied van ballastwater behandeling, CO2 reductie en geluidsreductie. Kooiman Marine Group is hierin een onafhankelijke partner en levert en installeert diverse ballastwater management systemen, SCR systemen, scrubber systemen en LNG systemen. Ook zijn er grote helling faciliteiten van 150 meter beschikbaar aan het binnenwater waardoor ook zeeschepen tegen concurrerend tarief gehellingd en gedokt kunnen worden voor onderhoud en reparatie.

VISSERIJ

De visserij is belangrijk voor Kooiman Marine Group. Kooiman Marine Group heeft een brede ervaring in de bouw, verbouw en ombouw van visserijschepen. Met name in de schelpdiersector (mosselen en oesters) is een “Kooiman” kotter een begrip. Inmiddels varen er tientallen schepen, die zijn ontworpen en gebouwd door Kooiman Marine Group. Naast de mosselkotters zijn er ook ontwerpen voor oester- en garnalenschepen.

Naast de nieuwbouw heeft Kooiman Marine Group een uitgebreid trackrecord op het gebied van om- en verbouw, reparatie en onderhoud aan vissersschepen. Voor zowel de schelpdiersector als de Noordzeevisserij zijn tal van projecten uitgevoerd.

DE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN BESTAAN VOORNAMELIJK UIT:

 • verbreden
 • verlengen
 • nieuwe middenschepen
 • vlak en dubbele bodem vernieuwen
 • herinrichten van machinekamers en hermotoriseren
 • vervaardigen van nieuwe masten en bokken

Bij alle verbouwingen wordt het complete pakket verzorgd, zoals elektrische aanpassingen, timmerwerken, hydraulische aanpassingen, piping en bijkomende mechanische werkzaamheden voor roeren en schroefassen. Kooiman Marine Group levert in eigen beheer de engineering. Met oog op duurzaamheid ontwikkelt Kooiman Marine Group alternatieve voortstuwingen en vervaardigt en installeert in eigen beheer hijsarmen en spudpalen op mosselkotters, waardoor de schepen beter geschikt zijn gemaakt voor gebruik van de mosselzaadinvang systemen en hangcultuur. De bodemberoering wordt hiermee fors beperkt ten opzichte van traditionele vangsystemen.

TREND VISSERIJ

In de Noordzee-visserij zijn behoorlijke veranderingen gaande. De aanlandplicht van bijvangst maakt het voor vissers niet eenvoudiger. Kooiman Marine Group ontwikkelt samen met klanten hiervoor oplossingen en richt het schip indien mogelijk in voor andere vangsten, zodat de visserij op de lange termijn een gezonde sector kan blijven.

HAVENINRICHTING

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegen- en havennetwerk. Kooiman Marine Group is leverancier van Kooiman Haveninrichtingen (voorheen Van Eijk Haveninrichtingen). Duurzaamheid, veiligheid en het tegengaan van geluidshinder zijn belangrijke criteria waaraan moderne haveninrichting moeten voldoen. Kooiman Marine Group ontwerpt, bouwt en levert diverse pontons, gepatenteerde geluiddempende paalbeugels en verende fenderingpanelen voor geluidsarme pontons en loopbruggen in elke gewenste maat en belasting.

KOOIMAN HAVENINRICHTINGEN HEEFT ONDER MEER GEREALISEERD:

 • drijvende inrichtingen waterbus
 • boothuizen
 • pontons in gebruik bij op- en overslag
 • loopbruggen