Stage V-emissienorm sinds 1 januari verplicht

Het heeft een lange aanloop gehad maar sinds 1 januari 2022 is het een feit; de motoren van nieuwbouwschepen moeten vanaf dit jaar voldoen aan de stage V-emissienorm. De overgangstermijn voor het plaatsen van motoren > 300 kW die aan deze norm voldoen lag eerder nog op op 1 juli 2021.

Doordat veel nieuwbouwschepen vertraging opliepen door de coronapandemie werd op verzoek van de branche gevraagd om uitstel. Het Europees parlement en de Europese raad gaf hier toestemming voor. Vanaf dit jaar is het dan toch een feit.

Doelstellingen

Naast de EU verordening 2016/1268 is in juni 2012 door de Rijksoverheid ook een afsprakenpakket voor verduurzaming met tal van partijen uit de scheepvaart, havens en aanverwante branches ondertekend. Deze afspraken staan bekend als de Green Deal voor de Zeevaart, binnenvaart en Havens. In het document staan vele acties omschreven om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

  • In 2030 moet de binnenvaart tot 40 procent minder CO2 uitstoten t.o.v. 2015;
  • In 2035 moet de Nederlandse binnenvaartvloot de emissie van milieuverontreinigende stoffen hebben verlaagd met 35% tot 50%;
  • In 2050 moet de binnenvaart nagenoeg klimaatneutraal zijn;
  • De zeevaart moet in 2050 70 procent minder uitstoten.

Om die ambities mogelijk te maken is een belangrijke rol weggelegd voor motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen: NRMM Stage V. Meer informatie hierover kun je hier lezen.

 

Maatwerk

Om aan de eisen van Stage V te voldoen dient er nauwkeurig gekeken te worden naar de toepassing van hoofdmotoren (IWP) en hulpmotoren (IWA), aangezien in de regelgeving de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM) Koolmonoxiden (CO) en koolwaterstoffen (HC) is gelimiteerd. Om deze doelstellingen te behalen is een nabehandelingssysteem noodzakelijk. In middels zijn er enkele aanbieders van motoren die hier een kant-en-klaar product aanbieden. Deze blijken echter niet altijd te kunnen voldoen aan de vraag waardoor alsnog maatwerk noodzakelijk is.

Kooiman Marine Group

De eerste schepen die volledig voldoen aan de Stage V-emissienorm hebben de scheepswerf van Kooiman marine Group inmiddels verlaten, waaronder een van de twee patrouille vaartuigen voor Antwerpen, de POA 1. Ook beunschip ‘Mariëtte’ die gebouwd wordt in opdracht van Chris Zuiddam VOF zal volledig aan deze normen voldoen. Daarnaast hebben we ook een aantal schepen geleverd die in beginsel voldoen aan de Stage V-emissienormen zoals de twee WID baggerschepen ‘Maas’ en ‘Mercy’ geleverd aan Van Oord en het patrouille vaartuig RPA8.

Naast de rol die motoren hebben om de emissienorm te halen zijn er veel meer facetten die van belang zijn om een duurzaam schip te bouwen. Denk hierbij onder andere aan brandstof verlagende maatregelen, zoals optimalisatie van de rompvorm, benutten van restwarmte, maar ook flexibiliteit in het gebruik van vermogens opwekkers, etc. Daarnaast kan ook overgestapt worden op bijvoorbeeld hybride voortstuwing of andere vormen van brandstof, waaronder waterstof.

Kooiman Marine Group denkt graag met uw mee van ontwerp tot realisatie, waarbij de doelen behaald worden voor de stage-V emissienorm en die van de scheepseigenaar. Neem hiervoor contact op met Kooiman Engineering via ronverschoor@kooimanmarinegroup.nl of 078-6100477.

beunschip-mariette

Gepubliceert op: 24 jan 2022

Categorie: Corporate

Terug naar overzicht

Alle berichten Achievements Activiteiten Corporate Evenementen Producten